Unakrsne infekcije

Smanjivanje unakrsnih infekcija pomoću nano dezinficijensa

Mnoge bolnice, doktori, osoblje, kao i pacijenti žrtve su bakterijskih ili virusnih infekcija zahvaljujući fizičkom transferu patogena s čovjeka na čovjeka ili čovjeka na površinu. Medicinski gledano, to nazivamo unakrsna infekcija, i očito je ne možemo ignorirati. Do unakrsnih infekcija dolazi prijenosom između ljudi, opreme, ili unutar samog tijela pacijenta kao rezultat nepoštivanja zakonskih normi. U takvoj situaciji, ovakav je dezinficijens nešto što morate imati, kako bi zaštitili i sebe, i pacijente.

Ugrađujući koristi nanotehnologije u fotokatalitičke reakcije, TitanPE je predstavio antimikrobni samočisteći higijenski dezinficijens koji se u stanju uspješno boriti s raznim unakrsnim bolničkim infekcijama, bilo gdje. Iskoristite prednosti samočistećeg dezinficijensa; proširite opseg djelovanja kako bi smanjili područje djelovanja raznih patogenih organizama. Aplicirajte dezinficijens na opremu i zidove kako bi što je moguće više smanjili multiplikaciju patogenih organizama. Što je moguće više, zaštitite se od MRSE, SARSA, COVIDA, svih vrsta stafilokoka i streptokoka. Budite izvrsno zaštićeni punu godinu dana. Za to vrijeme, uživajte u čišćem zraku jer TitanPE dezinficijens neutralizira loše mirise te smanuje količinu organskih hlapljivih tvari u zraku.

Cilj dezinficijensa

N

Smanjiti širenje infekcija

N

Spriječiti mikrobne infekcije

N

Čuvati unutrašnjost objekta od bakterija, virusa, gljivica, plijesni, lošeg mirisa te OHS-a (organskih hlapljivih spojeva)

N

Biti u skladu sa eco-friendly rješenjima

Funkcije dezinficijensa

N

Siguran i pouzdan za apliciranje u higijenski zahtjevnim uvjetima

N

Neutralizacija svih vrsta mikroba, najbolji način za smanjivanje unakrsnih infekcija

N

Širok spektar aktivnosti, cijela se prostorija tretira kao cjelina, i tako je zaštićena

N

Vrlo učinkovit, dugotrajan učinak

N

Razgradnja svih virusa, bakterija, gljivica, i plijsni, kao i njihovih endotoksina

N

Ne stvara nikakvo zagađenje, nije štetan niti za ljude, niti za životinje, ekološki prihvatljiv

© 2021 TitanPE. All Rights Reserved.