Nanotehnologija u zdravstvu

TitanPE se koristi u svim područjima zdravstvenog sektora jer zadovoljava sve higijenske standarde i uvjete. Nanošenjem TitanPE premaza značajno se smanjuje rizik prijenosa bakterija i virusa, a aktivno stvara sloj koji djeluje protiv alergena, plijesni i gljivica.

Najznačajnija primjena

Bolnice ikona

Bolnicama

Klinika ikona

Poliklinikama i ambulantama

Doktorska i dentalna medicina

Doktorskoj i dentalnoj medicini

Bolnice ikona

Medicinski prijevoz

Ljekarne

Ljekarnama i drogerijama

Kabinet i estetske medicine

Kabinetima estetske medicine

Domovi za starije i nemocne

Domovima za starije i nemoćne

Laboratorij

Laboratorijima

Kozmetika, wellness i spa

Kozmetičkim, wellness i spa uslugama

Veterinarksa kirurgija

Veterinarskim klinikama i ambulantama

Prednosti primjene TitanPE premaza

Povećanje sigurnosti pacijenata i osoblja

Smanjenje broja infekcija bakterijama i virusima

Jamči sigurnost zahvaljujući primjeni proizvoda neopasnog za ljude, životinje i okoliš

Smanjuje fiksne i operativne troškove čišćenja i održavanja prostora

Omogućuje jednostavnije održavanje prostora čistim zahvaljujući antistatičkoj i hidrofilnoj površini

Jamči tehnološku sigurnost uz korištenje specijalizirane opreme

Brzo i trajno djelovanje

Trenutno čišćenje

TitanPE smanjuje onečišćenje zraka i površina odmah nakon upotrebe. Nakon 30 minuta potpuno je otporan na mehaničko trošenje površine.

Širok raspon primjena

Zahvaljujući jedinstvenoj nano-3D metodi, primjena TitanPE premaza može se koristiti na svim vrstama glatkih, poroznih površina i tkanina.

Dugotrajna samozaštita

Fotokatalitička aktivnost TitanPE premaza traje 365 dana, a uzrokovana je prirodnom ili umjetnom svjetlošću.

Kvalificirani tim

Uslugu pružaju stručno osposobljeni tehnički timovi uz uporabu specijalizirane opreme.

© 2021 TitanPE. All Rights Reserved.